1324127808_img-d41d8cd98f00b204e9800998e


Biblia v.1642


Niinä päivinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda,
että caicki mailma piti werollisexi laskettaman. 
Ja tämä weron laskemus oli ensimäinen,
joca tapahtui silloin cosca Kyrenius oli Maanherra Syrias. 
Ja cukin nei Caupungihins andaman idziäns arwatta
Nijn myös Joseph Galileast,
Nazarethin Caupungist ylösmeni Judean,
Dawidin Caupungijn, joca cudzutan Bethlehem:
Sillä hän oli Dawidin huonest ja sugust,
andaman idzens arwatta, 
Marian hänen kihlatun emändäns cansa,
joka rascas oli. 


Nijn tapahtui heidän siellä ollesans,
että synnyttämisen päiwät tulit täytetyxi. 
Ja hän synnytti Pojan hänen esicoisens,
ja capalpoidzi hänen, ja pani seimeen,
ettei heille ollut sia majas. 
Ja paimenet walwoit sijnä paickakunnas
pellolla heidän laumans,
ja wartioidzit yöllä heidän carjans. 
Ja cadzo, HERran Engeli seisoi heidän tykönäns,
ja HERran kaickaus walais heitä,
että he suurest peljästyit. 


Ja Engeli sanoi heille:
älkät peljätkö:
sillä cadzo, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joca tulewa on caikelle Canssalle:
Teille on tänäpän syndynyt Wapahtaja,
HERra Christus Dawidin Caupungis.
Ja tämä on teille merkixi:
te löydätte lapsen capaloittuna seimes.
Ja Engelin cansa oli suuri tauwalisen sotawäen joucko,
jotca kitjit Jumalata ja sanoit: 
Cunnia olcon Jumalalle corkiudes,
ja maasa rauha, ja ihmisille hywä tahto. 
Ja tapahtui, että Engelit menit heidän tyköns Taiwasen,
nijn paimenet puhuit keskenäns:
käykämme Bethlehemiin,
ja cadzocam sitä cuin tapahtunut on,
jonga Herra meille ilmoitti.


Ja he tulit kijruhtain, ja löysit Marian,
ja Josephin, nijn myös lapsen,
joca macais seimes. 
Cosca he tämän nähnet olit,
julistit he sen sanoman,
cuin heille tästä lapsesta sanottu oli. 
Ja caicki jotca sen kuulit,
ihmettelit nijtä puheita cuin heille Paimenilda sanottu oli.


Mutta Maria kätki caicki nämät sanat,
tutkistellen hänen sydämesäns. 
Ja paimenet palasit,
ylistäin ja cunnioittain Jumalata,
caikista cuin he cuullet ja nähnet olit,
nijncuin heille sanottu oli.