Kävin lääkärissä uusimassa paniikkihäiriölääkkeen reseptin. Käynti oli pikainen, mutta yhdessa totesimme, että lääkkeen käyttöä on syytä jatkaa. Painavin peruste jatkamiselle, on että lääkityksestä huolimatta en ole kohtaukseton. Jos lääkkeet olisivat vieneet kohtaukset pois, voisi lopettamista ajatella, mutta nyt kannatta jatkaa. Lopettamista kannattaa harkita seuraavan kerran 3-4 vuoden päästä. Aivokemialle on hyvä antaa runsaasti aikaa toipua ja toisaalta elämäntilanteenikin on nyt niin myllertävä, että lopettaminen olisi sulaa hulluutta.